Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

CÒI + ĐÈN CHỚP BÁO ĐỘNG CÓ DÂY

550,000đ

CÒI + ĐÈN CHỚP  BÁO ĐỘNG CÓ DÂY
- Nguồn cấp: DC12V
- Cường độ: 110dB
- Kết nối với các trung tâm báo động.

Số lượng :