Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Bộ Gá khóa trên và dưới cho khóa chốt DS-K4T108

2,070,000đ

Bộ Gá khóa trên và dưới cho khóa chốt DS-K4T108 (SH-K5T108) 
Bộ gồm 2 chiếc trên và dưới (có thể dùng là 2 gá trên được)
Kích thước: 205mm × 58mm × 46mm
Trọng lượng: 1.3kg

Số lượng :