Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ổ CẮM THÔNG MINH WIFI

SKU: CS-T30-10B-EU

Liên hệ

CS-T30-10B-EU

Số lượng :

Max. 10A, Max.2300W
Wi-Fi 2.4G
Hỗ trợ phân tích số liệu sử dụng điện
AC230V-240V
0℃-40℃