Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

PIN SẠC CS-CMT-Solar Panel-C

700,000đ

Output: 6V ± 5% ; 1030 mA ± 5% ; 6.18 W
kích thước: 202.5 × 78.0 × 299.0 mm

Số lượng :

Output: 6V ± 5% ; 1030 mA ± 5% ; 6.18 W
kích thước: 202.5 × 78.0 × 299.0 mm